نقاشی های من

زینب

وای از دست بابام!

وای از دست بابام که نقاشی های جدیدم رو  تو وبلاگم نمیذاره !!!!!

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

نماز

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

گل و پروانه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

نظافت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

من و آبجیم در حال مگ مگ بازی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

یه روز خوب!

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

سفره عقد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

تصویر5

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

خودم !

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

جشن تولد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

تصویر4

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

اول صبح

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

خانواده

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

تصویر2

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  | 

جشن تولد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زینب  |